فرم رزور هتل

مشخصات رزرو

تاریخ ورود: *
تاریخ خروج: *
تعداد کودکان: *
تعداد بزرگسالان: *
تعداد اتاق: *

مشخصات فردی

نام: *
نام خانوادگی: *
تلفن: *
کد ملی:
آدرس:
کد پستی:

مهمان گرامی پس از ثبت رزرو شما همکاران ما در اسرع وقت
جهت ادامه ی رزرو با شما تماس خواهند گرفت.

نرخ اتاقها: اتاقهاي ١نفره ١٠٠٠٠٠تومان
اتاقهاي دو نفره ١٤٢٠٠٠ تومان
اتاقهاي سه نفره ١٩٥٠٠٠ تومان
اتاقهاي چهار نفره ٢١٠٠٠٠ تومان
رزو از طریق وب سایت با 8% تخفیف برای همه ی اتاق ها همراه است